Nieuws

De UniPartners visie van An Cuyckens.

08 februari 2021

UniPartners wordt geleid door mensen met visie en ambitie. Hoe kijken ze de toekomst tegemoet? Wat is er nodig om het verschil te blijven maken? Hoe willen ze het bedrijf verder brengen en hun team, hun collega’s, hun klanten daarin meenemen? In dit interview duiken we in het hoofd van An Cuyckens en gaan we samen op zoek naar de persoonlijke visie en missie van An.

 

Waar sta je voor,An?

Sowieso respect voor iedereen, ongeacht ervaring, kennis of afdeling. Iedereen is voor mij even veel waard. Eerlijkheid en openheid vind ik ook belangrijk. Liever een probleem aanpakken dan dat het wordt verstopt. Ik heb liever dat als er iets is, dat je het bespreekbaar maakt, hulp durft vragen en hulp durft aannemen. Menselijkheid is ook belangrijk. Iedereen heeft zijn of haar ups en downs. Op momenten dat het wat minder goed gaat moet daar ook ruimte voor zijn. Het moet dan ‘inplanbaar’ zijn in je carrière om het even wat rustiger aan te kunnen doen en de zaak weer op orde te krijgen.

"Focus on the good and the good will get better."
 

Positivisme zit mee in mijn DNA. Ik vind het heel vermoeiend wanneer mensen altijd problemen zien en dat er altijd wel iets is. Iedereen heeft zijn of haar positieve en negatieve kanten. Het is de kunst om er aan te werken of mee te leven. Het heeft geen zin om je focus te leggen op wat iemand niet heeft.
 

"Don’t wish for it, work for it."
 

Een doel hebben laat je vooruitgaan in het leven. Het houdt je geest bezig en je hebt bovendien de kans niet om negatief te denken over allerlei zaken.

 

Hoe zie jij jouw doelen binnen UniPartners?

Ik zie UniPartners als 1 groot geheel, IT, Finance en RACS. Hoewel RACS eerder productgericht lijkt, zit er ook consultancy bij. Bij UniPartners Finance of IT zouden consultants dan ergens RACS kunnen aanbevelen voor financiële of IT vraagstukken. Die wisselwerking is er al en die gaan we zeker versterken. 

Een van mijn dromen voor UniPartners is dat administratie zo veel mogelijk geautomatiseerd wordt via artificiële intelligentie zodat onze medewerkers zich meer kunnen bezighouden met het menselijke aspect van de job. Ik wil het menselijke bij de administratie weghalen om het in te zetten waar het hoort. Bij de mensen. Waar ik helemaal naar uitkijk is dat het matchingsproces bij HR verder wordt geautomatiseerd waardoor we vanuit ons systeem suggesties kunnen krijgen om op die manier mensen te kunnen benaderen met een concreet voorstel. Voorlopig kijken we op lange termijn hoe bepaalde profielen passen in bepaalde functies. Mensen zijn echter geneigd pas op iets in te gaan als iets heel concreet is. Die automatisatie gaat gepaard met heel wat analyse, development, opleiden van het systeem en bijsturing. Ik zie het dus ook nog niet voor morgen maar we werken al wel in de goede richting. 

Verder blijven we bij UniPartners voortdurend kijken naar de evoluties in de markt terwijl we enerzijds de skills van de collega’s bijschaven en anderzijds nieuwe collega’s aanwerven met andere skills waarvoor we veel mogelijkheden hebben. Zo krijgen we een mix van ‘profielen’ die elkaar kunnen inspireren/met elkaar kunnen sparren.
 

Welk type leider zou je willen zijn in dit verhaal?

Lead by example. Wanneer iemand die zelf met de voeten in de aarde heeft gestaan je laat zien hoe het moet, is het makkelijker om daar iets van aan te nemen. Die persoon weet waarover hij of zij spreekt. Dat hoeft echter niet altijd. Ik heb zelf recruitment gedaan en kan mijn brede visie daarover wel delen, maar ik kan onze HR officers niet altijd met raad en daad bijstaan omdat alles zo razend snel is geëvolueerd, onder andere met de komst van social media. Ik heb er dan ook afstand van genomen. De snelheid en behendigheid die er nu mee gepaard gaat, laat ik over aan andere generaties. De technische skills die relevant zijn in de IT sector blijf ik wel op de voet mee opvolgen. 

Blijf leren, blijf groeien

Ik wil me vooral aanspreekbaar opstellen. Iedereen is en blijft welkom om met mij iets te bespreken of aan te kaarten. Ik heb het antwoord niet zelf in pacht maar sta open voor andere ideeën en oplossingen.

Naar welke leider kijk je op en wat maakt dat je die sterk vindt?

Barack Obama : Als transformationeel leider omringt hij zich met de juiste mensen. Hij laat weten dat hij het antwoord nog niet kent, en haalt het beste uit iedereen en laat hen meedenken. Hij stond open voor hun ideeën en liet hen de waarheid spreken, zonder er doekjes om te winden. Daarnaast voeten op de grond (altijd weten waar hij vandaan kwam). Hij nam ook de tijd om elke dag brieven van een aantal mensen te lezen om te weten wat er bij de mensen omging.

Elon Musk: Zijn doelen: mobiliteit, geraken / leven op een andere planeet en hybride brein: hij staat al zo ver in al die zaken. Leven op aarde, zero emissie, Multi planeet naar mars en toegankelijk voor iedereen, brein verbinden met A.I., Oprichting PayPal, Tesla, neuralink, SpaceX, hyperloop tunnel. Ik bewonder de ondernemer en visionair in hem. Think big, start small and move fast. Maak onmogelijke zaken ‘plausibel’ door in detail te gaan kijken wat er onmogelijk aan is, welke obstakels er allemaal zijn en begin die op te lossen.

Een van zijn quotes luidt:: "Doelen laten ons vooruit gaan in het leven en geven zuurstof aan onze dromen."

Verder zijn er inspirerende mensen zoals Martin Luther King, Nelson Mandela, Moeder Theresa,… stuk voor stuk bewonderenswaardige mensen wiens verhaal en doorzettingsvermogen energie geeft;

 

Welke evolutie merk je binnen je vakgebied?

Vroeger was een job van groot belang. Dat was je beroepseer waar je alles voor deed. Bij jongere generaties merk ik nu dat er meer aandacht is voor het evenwicht tussen werk en privé. Wat ik verder ook merk is dat mensen zich nu soms afschermen om gecontacteerd te worden. Dat was vroeger niet. Hoewel vroeger niet iedereen een eigen mailadres of GSM had, gingen mensen wel de dialoog aan.

 

Merk je dat het moeilijker wordt om met bepaalde generaties af te stemmen?

Dat valt nog goed mee. Je kan geen leeftijd kleven op de omgang met mensen. Om een overeenkomst te vinden is een bepaalde mindset belangrijker dan je leeftijd. De manier waarop je in het leven staat is daarbij bepalend. Dat werkt in alle richtingen. 70 plussers hebben dikwijls ook een bepaalde kijk op de wereld en kunnen daardoor perfect opschieten met twintigers. Ik heb zelden tijdens een gesprek het gevoel dat er een leeftijdskloof van 30 jaar aanwezig is. Omgekeerd is dat misschien wel het geval.

 

Wat heb je opgestoken van een andere generatie dat je graag wil behouden? 

De aandacht voor de balans tussen werk en privé. Dat is iets wat mijn generatie nooit echt heeft nagestreefd maar waar we wel eens bij moeten stil staan. Wellicht hebben we daar intussen wel al lessen uit geleerd. Ecologie is voor mij ook altijd belangrijk geweest. Hoewel dit vroeger maatschappelijk een ver-van-mijn-bed-show was hield het me toch steeds bezig. Gelukkig zijn die tijden veranderd en krijgt ecologie, mede dankzij de jongere generatie, de nodige aandacht. We letten nu allemaal meer en meer op de ecologische voetafdruk van alles wat we doen.

 

Wat geeft jou positieve energie en daadkracht? 

Gezellige momenten met collega’s, samen brainstormen over bepaalde oplossingen, collega’s die positieve evaluaties krijgen van de klant,…

 

Wanneer je terugblikt op de voorbije jaren. Wat heeft je trots of dankbaar gemaakt?

Dat we jaar op jaar bewijzen dat we inzetten op het opleiden van onze collega’s. Ik ben ook dankbaar dat onze collega’s daar gebruik van maken en soms steile groeitrajecten verwezenlijken enerzijds dankzij onze opleidingsmogelijkheden en anderzijds door hun inzet om er ook iets extra mee te doen. Dankbaar ook voor de vlotte samenwerking met iedereen, ook dat collega’s leads doorgeven, en als het gaat over elke maand weer alle administratie correct in orde te maken.

De infoavonden die we hebben georganiseerd voor onze medewerkers waren ook een positieve noot in het voorbije turbulente jaar. Daar zijn we in dialoog kunnen gaan met alle medewerkers. Uit de vele gesprekken bleek dat onze extra inspanningen om in te checken over het welzijn van alle collega’s heel erg geapprecieerd werd. Ik ben ook blij en dankbaar dat we al bij al goed hebben stand gehouden in 2020. Hoewel de situatie voor heel veel bedrijven de poten van onder de stoelen heeft gezaagd, staat UniPartners nog steeds als een gezond bedrijf stevig op haar pijlers. De veranderde situatie heeft veel verstoord en ontregeld maar de fundamenten staan stevig, en zo ook de mensen bij UniPartners.

 

Welke impact heeft COVID op jouw werk?

Thuiswerk is nu, omwille van de huidige situatie rond de wereldwijde pandemie, ook een prioriteit geworden. Waar vroeger de neus werd opgetrokken om twee uur in de wagen de files te trotseren is dat woon-werk verkeer geen hindernis meer. Het heeft ergens ook een positief effect. We zijn nu eindelijk maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. Het feit dat we ons nu minder verplaatsen en meer thuis of lokaal kunnen werken zorgt ervoor dat ons mobiliteitsbeleid op termijn kan worden aangepast.

Hoe langer deze situatie zich voordoet, hoe meer dit aangepaste beleid zich zal nestelen in onze cultuur en die van onze partners. Wie nu thuiswerk nog gaat vermijden heeft het nog niet echt begrepen.

Het vergt wat aanpassing in je privéleven. Alle routine en structuur is doorbroken waardoor het evenwicht voor sommige mensen zoek is. Waar je vroeger nog je woon-werktraject had om even alles van je af te zetten, werk je nu in je thuisomgeving. De informele praatjes die je met collega’s op kantoor deed, verlopen nu via schermen. De contactmomenten tijdens opleidingen zijn er nu niet. Die zaken gaven je misschien energie. Als dat allemaal wegvalt, wordt je jobinhoud belangrijker. De grootste uitdaging hierbij voor een bedrijf is hoe je de mensen in verbinding brengt en houdt.

Iedereen is en blijft welkom om met mij iets te bespreken of aan te kaarten. Ik heb het antwoord niet in pacht maar ik sta open voor andere ideeën en oplossingen.

Praktische zaken zoals de aanpassing van het loonpakket in functie van het thuiswerk zijn ook dingen die me bezighouden. Het is telkens opnieuw een zoektocht van wat werkt en wat niet, met vallen en opstaan. De regels worden vanuit de overheid ook regelmatig aangepast waardoor we weer naar nieuwe oplossingen gaan zoeken.

 

Er is heel veel door elkaar geschud het voorbije jaar, maar wat al meer dan 20 jaar wel rotsvast staat zijn de kernwaarden van UniPartners. Kennis, ervaring en maturiteit. Wat betekenen die voor jou?

Kennis is vrij duidelijk. Een goede technische bagage en de leergierigheid om bij te blijven. Carrières duren nu ook langer dus je kan op je 55 nog niet achterover leunen en aftellen tot aan je pensioen. Dat is overigens nooit een goede ingesteldheid. 

De voortdurende investering in kennis is dus een logische keuze. 

Onze Competence Center Coaches spelen in dit verhaal een sleutelrol. Ze zijn zelf voortdurend technisch bezig op project en ze voelen als geen ander aan wat er in de markt leeft. Op die manier zorgen ze mee voor een relevant en waardevol opleidingsbeleid.

Of je nu 1 of 21 jaar bij UniPartners werkt, het moet een verrijking zijn.

Ervaring is in veel gevallen pas tastbaar wanneer je enkele verschillende projecten op je palmares kan schrijven. Maar wat voor mij ook kan tellen als ervaring is welke aanpak je hanteert. Iemand die nog geen professionele werkervaring heeft maar wel een goede stageplaats weet te strikken, heeft daarvoor een bepaalde aanpak gebruikt. Die methode van werken kan je op korte termijn wel wat ervaring opleveren. Ook door uit je comfortzone te durven komen en bepaalde uitdagingen aan te gaan. Bij UniPartners bieden we, dankzij consultancy, de kansen om bij verschillende professionele partners uitdagingen van alle soorten aan te gaan. Je leert op die manier enorm veel bij en je boost er je ervaring mee. Bovendien behoud je een bepaalde stabiliteit en zekerheid omdat je bij dezelfde werkgever blijft. 

Maturiteit komt voor mij overeen met een professionele houding in alle omstandigheden. Met een open vizier en frisse moed starten op je project om er het beste van te maken.
Meedenken met de collega’s en management bij de klant, interesse tonen in hun verhaal en je daarin verdiepen, advies geven,… 
Ook meedenken met Unipartners, doorgeven als je weet dat ze nog collega’s gaan zoeken op je project. Zo denk je ook mee met de klant.
Jij weet wat er belangrijk is en kan zo helpen door die zaken aan te halen.

Maturiteit is ook op een mooie manier je project afronden. Alles doen wat de klant in staat stelt om verder te kunnen door een goede overdracht. Deze cyclus keer op keer herhalen terwijl je ook voor jezelf in het oog houdt dat je technisch bij blijft of evolueert zodat er telkens nieuwe uitdagingen lonken.

Een consultant heeft met andere woorden een intensieve job, een die je verheft boven de gemiddelde ‘werkmens'.

Welke boodschap of advies zou je graag willen meegeven?

Blijf leren, blijf groeien. Ik hoop dat iedereen bij UniPartners oprecht kan zeggen dat ze gegroeid zijn op alle gebied. De job, je ervaringen, je vaardigheden, je persoonlijkheid, het maakt allemaal deel uit van je groeitraject. Of je nu 1 of 21 jaar bij UniPartners werkt, het moet een verrijking zijn.

Nieuws Volg de ontwikkelingen in het veld op de voet
10 tips voor een sterke CV

26 februari 2021

10 tips voor een sterke CV

Werkgevers gebruiken curriculum vitae of CV's tijdens het wervingsproces om meer te weten te komen over sollicitanten en of ze mogelijk een goede match zijn.

Lees het artikel
Jorn Schoofs - UniPartners

23 februari 2021

De UniPartners visie van Jorn Schoofs.

UniPartners wordt geleid door mensen met visie en ambitie. Hoe kijken ze de toekomst tegemoet? Wat is er nodig om het verschil te blijven maken?

Lees het artikel
Word jij onze nieuwe HR officer?

22 februari 2021

Word jij binnenkort onze nieuwe HR officer?

Wij zijn op zoek naar een collega om ons HR team te versterken!
Onze HR officers zijn dagelijks in de weer om nieuw talent te zoeken en te begeleiden.

Lees het artikel
Alle artikelen